ක්‍රීඩා

“අධිකරණ නියෝගයට ගරු කරමින් ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් පිටවීමට සූදානම්”

අධිකරණ නියෝගයට ගරු කරමින් ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් පිටවීමට සූදානම් බව ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවිච් පවසනවා.

Read more

Breaking: ජොකොවිච්ගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේපයි – වසර 03 කට ඔස්ටේ්‍රලියාවට එන්නත් බෑ

සුපිරි ටෙනිස් ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවිච් ගේ වීසා අයදුම්පත අවලංගු කිරීමට සංක්‍රමණ අමාත්‍යවරයා ගත් තීරණය අධිකරණය විසින්...

Read more

නොවැක් ජොකොවිච් මෙල්බන් ආගමන නිළධාරීන් විසින් රඳවාගනී

දෙවන වරටත් වීසා අවලංගු කෙරුණු සර්බියානු ජාතික සුපිරි ටෙනිස් ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවිච් මෙල්බන් ආගමන නිළධාරීන් විසින්...

Read more

Breaking: ජොකොවිච් ගේ වීසා බලපත්‍රය දෙවන වරටත් අවලංගුයි

සර්බියානු ජාතික සුපිරි ටෙනිස් ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවිච් ගේ වීසා බලපත්‍රය දෙවන වරටත් අවලංගු කිරීමට ඔස්ටේ්‍රලියානු බළධාරීන්...

Read more
Page 1 of 43 1 2 43

Latest Articles

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.